11.01.2013 r. Numeryczna Mapa Zasadnicza na terenie Miasta Szczecin

Drukuj
Opublikowano: piątek, 11, styczeń 2013 Administrator

W zakładce pliki do pobrania dostępne są pliki w formatach .pdf i .dxf w których, kolorem zielonym, zaznaczono sekcje analogowej mapy zasadniczej wyłączone z bieżącej aktualizacji (na tych obszarach Miasta Szczecin prowadzona jest Numeryczna Mapa Zasadnicza). Pliki zostały sporządzone według stanu na dzień 01.01.2013.

11.12.2012 r. Inne zmiany od 2013 r.

Drukuj
Opublikowano: wtorek, 11, grudzień 2012 Administrator


Informacja Biura Obsługi ZUDP

Nawiązując do ogłoszenia Geodety Miasta o obowiązującym z dniem 01.01.2013 r. na obszarze Miasta Szczecina układzie współrzędnych oznaczonym symbolem „PL-2000” zgodnie z zapisem zawartym § 15 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. /Dz. U. z 2012r., poz. 1247/ w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych, wnioski o dokonanie uzgodnień projektowanych sieci uzbrojenia terenu będą przyjmowane przez Biuro Obsługi ZUDP w nowym układzie.

W celu dokonania transformacji współrzędnych projektowanych sieci uzbrojenia terenu, na stronie internetowej MODGiK w Szczecinie został załączony program trans_lok_2000pkt.exe umożliwiający transformację punktów z układu lokalnego Miasta Szczecina na układ PL-2000 i  z układu PL-2000 na układ lokalny.

Ponadto z powodu modyfikacji oprogramowania do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz systemu informacji o terenie, także od dnia 01.01.20013 r., elektroniczne wersje projektów będą przyjmowane przez BOZUDP w Szczecinie w formacie .dxf (w wersji min. AutoCAD2004).

Z up. PREZYDENTA MIASTA

DYREKTOR MODGIK

Szczecin, dnia 06 grudnia 2012 r.


 

Informacja dla geodetów

Z związku z modyfikacją oprogramowania do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz systemu informacji o terenie od dnia 01.01.2013 r., jedynym dostępnym plikiem eksportu wektorowego wydawanego przez MODGiK w Szczecinie będzie format .dxf   w  wersji  AutoCAD2004. Tym samym nie będzie możliwe wygenerowanie i wydawanie przez Ośrodek plików w formacie .dwg.

Proszę także mieć na uwadze, iż starsze wydania oprogramowania AutoCAD mogą spowodować błędny odczyt danych z bazy udostępnianej przez Ośrodek w formacie .dxf.

Z-ca DYREKTORA MODGIK

Szczecin, dnia 06 grudnia 2012 r.


 

Zmiany w Karcie Rejestracyjnej Informatycznej Kopii Mapy (Wtórnika): link do pliku

Zmiany w Metryce Wtórnika: link do pliku

 

 

 

06.12.2012 r. Ogłoszenie Geodety Miasta w sprawie Transformacji współrzędnych punktów

Drukuj
Opublikowano: czwartek, 06, grudzień 2012 Administrator

 

OGŁOSZENIE

Zgodnie z § 15 ust.1 pkt 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247) w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych, obowiązującym państwowym układem współrzędnych płaskich prostokątnych stosowanym w pracach geodezyjnych i kartograficznych oraz na potrzeby wykonywania mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej (oraz innych map w skalach większych od 1:10 000) - jest układ współrzędnych oznaczony symbolem „PL 2000”.

W związku z powyższym, na obszarze Miasta Szczecina, współrzędne będące wynikiem opracowań zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych i przekazywanych do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie od dnia 17 grudnia 2012 r., przyjmowane będą w układzie lokalnym i układzie PL-2000. Po okresie przejściowym związanym z konwersją baz danych, z dniem 01.01.2013r. wyniki te będą przyjmowane dla obszarów numerycznej mapy zasadniczej tylko w układzie PL-2000, natomiast w układzie PL-2000 i układzie lokalnym m. Szczecina dla terenów objętych zasadniczą mapą analogową.

W celu dokonania transformacji współrzędnych punktów będących wynikiem opracowania, na stronie internetowej MODGiK Szczecin został załączony program do transformacji trans_lok_2000pkt.exe, który pozwala na transformację punktów z układu lokalnego na układ PL-2000 i z układu PL-2000 na układ lokalny. Tym samym, przed przekazaniem dokumentacji wynikowej prac geodezyjnych i kartograficznych, należy dokonać transformacji danych jedynie przy wykorzystaniu programu trans_lok_2000pkt.exe. W oprogramowaniu SIP GEO-INFO istnieje możliwość dokonywania przeliczeń o których mowa powyżej.

 

GEODETA MIASTA

 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ogłoszeniem wydanym przez Geodetę Miasta Szczecina w pliku pdf poniżej:

link do ogłoszenia

03.12.2012 r. Rozstrzygnięcie przetargu na zakup wielkoformatowego urządzenia plotująco-skanująco-kopiującego

Drukuj
Opublikowano: poniedziałek, 03, grudzień 2012 Administrator

 

Nr sprawy : MODGiK.EA.171-1/12.S-KA

 

Szczecin 28.11.2012

 

 

MIEJSKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

informuję o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę fabrycznie nowego systemu do kolorowego i monochromatycznego plotowania, kopiowania i skanowania wielkoformatowych dokumentów dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie.

W zakończonym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez firmę Océ-Poland Ltd. Sp. z o.o. , ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 7, 02-366 Warszawa. Spełnia ona wszystkie wymogi formalne i merytoryczne zawarte w SIWZ.

 

 

16.11.2012 r. Przygotowanie przetargu na zakup wielkoformatowego urządzenia plotująco-skanująco-kopiującego

Drukuj
Opublikowano: piątek, 16, listopad 2012 Administrator

Informacje o przetargu zawarte na stronie BIP Szczecin: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11711.asp

13.04.2012 r. Informacje o treściach w klauzuli wtórnika i karcie rejestracyjnej

Drukuj
Opublikowano: piątek, 13, kwiecień 2012 Administrator

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nowymi zapisami, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie standardów technicznych wykonania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Nowe zapisy znajdziecie Pańśtwo pod linkiem poniżej:

NOWE ZAPISY

05.03.2012 r. "Dzień Geodety Europejskiego i Geoinformacji"

Drukuj
Opublikowano: poniedziałek, 05, marzec 2012 Administrator

Obchody „Dnia Geodety Europejskiego i Geoinformacji” zainicjowała Europejska Organizacja Geodetów (CLGE) z okazji 500. rocznicy urodzin Gerarda Merkatora. Główne uroczystości odbędą się w Brukseli.

Liczba odsłon artykułów:
834864
Designed by Free Joomla Templates