03.12.2012 r. Rozstrzygnięcie przetargu na zakup wielkoformatowego urządzenia plotująco-skanująco-kopiującego

Drukuj
Opublikowano: poniedziałek, 03, grudzień 2012 Administrator

 

Nr sprawy : MODGiK.EA.171-1/12.S-KA

 

Szczecin 28.11.2012

 

 

MIEJSKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

informuję o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę fabrycznie nowego systemu do kolorowego i monochromatycznego plotowania, kopiowania i skanowania wielkoformatowych dokumentów dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie.

W zakończonym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez firmę Océ-Poland Ltd. Sp. z o.o. , ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 7, 02-366 Warszawa. Spełnia ona wszystkie wymogi formalne i merytoryczne zawarte w SIWZ.

 

 

16.11.2012 r. Przygotowanie przetargu na zakup wielkoformatowego urządzenia plotująco-skanująco-kopiującego

Drukuj
Opublikowano: piątek, 16, listopad 2012 Administrator

Informacje o przetargu zawarte na stronie BIP Szczecin: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11711.asp

13.04.2012 r. Informacje o treściach w klauzuli wtórnika i karcie rejestracyjnej

Drukuj
Opublikowano: piątek, 13, kwiecień 2012 Administrator

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nowymi zapisami, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie standardów technicznych wykonania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Nowe zapisy znajdziecie Pańśtwo pod linkiem poniżej:

NOWE ZAPISY

05.03.2012 r. "Dzień Geodety Europejskiego i Geoinformacji"

Drukuj
Opublikowano: poniedziałek, 05, marzec 2012 Administrator

Obchody „Dnia Geodety Europejskiego i Geoinformacji” zainicjowała Europejska Organizacja Geodetów (CLGE) z okazji 500. rocznicy urodzin Gerarda Merkatora. Główne uroczystości odbędą się w Brukseli.

Liczba odsłon artykułów:
762143
Designed by Free Joomla Templates