28.07.2020 r. Przerwa w działaniu e-Ośrodka

Drukuj
Opublikowano: wtorek, 28, lipiec 2020 Administrator

W związku z wejściem w życie nowej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i koniecznym dostosowaniem wszystkich usług internetowych (iKERG, iRZECZOZNAWCA, iKOMORNIK) do nowych przepisów, nastąpi wyłączenie wyżej wymienionych aplikacji w dniu 30.07.2020 r. od godz. 15:30 do odwołania.

Ponowne uruchomienie usług planowane jest na 03.08.2020 r.

Za utrudnienia przepraszamy.

Z-ca Dyrektora 
Katarzyna Zaworska-Kołczyk

24.06.2020 r. KOMUNIKAT IKERG

Drukuj
Opublikowano: środa, 24, czerwiec 2020 Administrator
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o
dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych
przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19...., tzw. "Tarczy 4.0" i
wynikającą z tego faktu koniecznością wprowadzenia zmian w sposobie
naliczania opłat za udostępniane materiały, WSTRZYMUJE SIĘ działanie
systemu i.Kerg do odwołania.

Planowany termin wznowienia funkcjonowania - czwartek 25.06.2020 r. w
godzinach popołudniowych.

Za utrudnienia przepraszamy.

Z-ca Dyrektora
Katarzyna Zaworska-Kołczyk

24.03.2020 r. KOMUNIKAT W SPRAWIE WYPISÓW I WYRYSÓW

Drukuj
Opublikowano: wtorek, 24, marzec 2020 Administrator

Uwaga!!

Wszystkie wnioski o wydanie danych osobowych (w tym: o wydanie wypisów i wyrysów) muszą być podpisane:

-profilem zaufanym (e-puap daje obecnie możliwość podpisywania załączników)

-podpisem kwalifikowanym (podpis elektroniczny)

-dokument zgodności podpisu wydany przez notariusza.

Szczegółowy spis numerów telefonów, adresów e-mailowych oraz  formularze wniosków są dostępne na stronie: http://www.modgik.szczecin.pl/

Przepraszamy za wszelkie niedogodności z powodu zaistniałej sytuacji.

Prosimy o wyrozumiałość.

Z-ca Dyrektora MODGiK
inż. Katarzyna Zaworska-Kołczyk

23.03.2020 r. Komunikat Dyrektora MODGiK

Drukuj
Opublikowano: poniedziałek, 23, marzec 2020 Administrator

SZANOWNI PAŃSTWO!

INFORMUJEMY, IŻ PRZEKAZYWANIE WNIOSKÓW (TAKŻE ZUDP) ORAZ WSZELKIEJ KORESPONDENCJI ODBYWA SIĘ POPRZEZ POJEMNIK ZNAJDUJĄCY SIĘ W BUDYNKU URZĘDU PRZY WEJŚCIU OD UL. ODROWĄŻA.

ODBIÓR DOKUMENTACJI MOŻLIWY JEST PO WCZEŚNIEJSZYM TELEFONICZNYM UZGODNIENIU ORAZ UISZCZENIU NALEŻNYCH OPŁAT. WYDAWANIE DOKUMENTACJI PRZEZ UPOWAŻNIONEGO PRACOWNIKA MODGiK ODBYWA SIĘ PRZY WEJŚCIU DO BUDYNKU OD UL. ODROWĄŻA

W GODZINACH:

11:00 - 11:15

14:00 - 14:15

Dyrektor MODGiK

inż. Andrzej Myłka

16.03.2020 r. KOMUNIKAT DYREKTORA MODGiK

Drukuj
Opublikowano: poniedziałek, 16, marzec 2020 Administrator

KOMUNIKAT DYREKTORA MODGiK SZCZECIN Z DNIA 16.03.2020 R.

SZANOWNI PAŃSTWO!

W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ DOTYCZĄCĄ OGRANICZENIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA SARS-Cov-2 WYWOŁUJĄCEGO CHOROBĘ COVID-19 INFORMUJEMY, IŻ WPROWADZAMY ZMIANY W FUNKCJONOWANIU MODGiK SZCZECIN.

ZMIANY OBOWIĄZUJĄ DO ODWOŁANIA I OBEJMUJĄ:

OGRANICZENIE OSOBISTEGO ZAŁATWIANIA SPRAW URZĘDOWYCH (PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW, WYJAŚNIEŃ, UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW Z ZASOBU) DO FORMY TELEFONICZNEJ, KORESPONDENCJI POCZTOWEJ, ORAZ ELEKTRONICZNEJ ZA POŚREDNICTWEM E-MAIL I eUSŁUG (iKERG, iKOMORNIK, ePUAP).

MAPY DRUKOWANE: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   tel. 91 424 5186

MAPY CYFROWE I SIT: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   tel. 91 424 5198

WYPIS I WYRYS: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   tel. 91 424 5193

ZUDP: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   tel. 91 424 5199

POZOSTAŁE: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   tel. 91 424 5182

W PRZYPADKACH WYJĄTKOWYCH BEZPOŚREDNIE PRZYJĘCIE WNIOSKU (TAKŻE ZUDP) ODBYWAĆ BĘDZIE SIĘ W JEDNYM PUNKCIE WYZNACZONYM TUŻ PRZY WEJŚCIU DO OŚRODKA (2 PIĘTRO, WEJŚCIE OD UL. ODROWĄŻA).

BEZPOŚREDNI KONTAKT Z PRACOWNIKIEM MODGiK SZCZECIN MOŻLIWY JEST TYLKO W SYTUACJACH WYJĄTKOWYCH I TYLKO PO WCZEŚNIEJSZYM TELEFONICZNYM UZGODNIENIU TERMINU KONTAKTU.

WYŻEJ WYMIENIONE ZMIANY WPROWADZA SIĘ W CELU ZMINIMALIZOWANIA RYZYKA PRZENOSZENIA SIĘ WIRUSA I ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA INTERESANTÓW I PRACOWNIKÓW MODGIK SZCZECIN.

Dyrektor MODGiK

inż. Andrzej Myłka

07-01-2019 r. Dla Geodetów - przerwa w pracy Ośrodka

Drukuj
Opublikowano: wtorek, 07, styczeń 2020 Administrator

UWAGA!!!

Informujemy, że w dniu 8.01.2020 r.  w godzinach 10:00-13:15, w związku ze szkoleniem pracowników MODGiK, nie będzie prowadzona obsługa geodetów.

Za utrudnienia przepraszamy

07-01-2019 r. Komunikat dla Geodetów

Drukuj
Opublikowano: wtorek, 07, styczeń 2020 Administrator

KOMUNIKAT DYREKTORA MODGiK W SZCZECINIE

Informuję, że z dniem 01.01.2020 r. obowiązującym geodezyjnym układem wysokościowym na terenie miasta Szczecin jest układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH.

Różnica pomiędzy poziomami odniesienia Amsterdam 55, a PL-EVRF2007-NH wynosi + 0,068 m.

1. Operaty złożone do MODGiK do 31.01.2020 r., a zgłoszone przed 31.12.2019 r., mogą być sporządzone w „starym” układzie odniesienia. Operaty złożone po 31.01.2020 r., dotyczące prac zgłoszonych przed 31.12.2019 r.,  powinny zawierać wykaz współrzędnych w obowiązującym układzie odniesienia wysokości oraz plik wymiany w tym układzie, jeśli nie zostały sporządzone w całości „nowym” układzie. Prace zgłoszone od 01.01.2020 r. powinny zostać wykonane całkowicie w układzie PL-EVRF2007-NH.

2. W przypadku operatów, które zostaną złożone do 31.01.2020 r. w „starym” układzie wysokościowym, uwierzytelnieniu podlegają materiały dla zleceniodawcy, zarówno sporządzone samodzielnie przez geodetę w tym układzie odniesienia, jak i wykonywane po uzupełnieniu bazy Ośrodka w „nowym” układzie. W obu przypadkach materiały te muszą zawierać informację odnośnie układu odniesienia wysokościowego, w jakim zostały są sporządzone.

3. W sprawozdaniu technicznym należy jednoznacznie opisać, w jakim układzie wysokościowym został wykonany pomiar, obliczenia i wszystkie dokumenty zawarte w operacie. Jeżeli operat zawiera dokumenty sporządzone w obu układach, informacja odnośnie zastosowanego poziomu odniesienia wysokości powinna znaleźć się również na tych dokumentach.

4. Dla prac geodezyjnych w toku, na wniosek geodety, mogą zostać ponownie wydane – uprzednio opłacone – materiały w nowym obowiązującym układzie odniesienia wysokości. Dane te zostaną udostępnione nieodpłatnie.

23-12-2019 r. Komunikat dot. pracy Ośrodka w dniach 31.12-02.01.2020r.

Drukuj
Opublikowano: poniedziałek, 23, grudzień 2019 Administrator

Informujemy, że  31.12.2019r. obsługa interesantów realizowana będzie do godz. 12:00.

Zostanie wstrzymane działanie iKerg, iKomornik i iRzeczoznawca. Powyższe związane jest z niezbędnymi pracami serwisowymi środowiska informatycznego Ośrodka.

Przywrócenie pracy serwisów internetowych planowane jest na 02.01.2020r.

17-12-2019 r. Komunikat dla Geodetów dotyczący plików GIV

Drukuj
Opublikowano: wtorek, 17, grudzień 2019 Administrator

Uwaga Geodeci!

Informujemy, że od dnia 19.12.2019r. (w godzinach popołudniowych) mapa w formacie GIV będzie dostępna do zamówienia pod pozycją materiałową 13.2 (Mapa zasadnicza w postaci wektorowej).

Dotychczasowa pozycja 0.1 (eksport w formacie GEO-INFO dla Delty) znika z listy materiałów.

03-12-2019 r. Dodatkowe szkolenie Geo-Info

Drukuj
Opublikowano: wtorek, 03, grudzień 2019 Administrator

Prosimy o kontakt osoby chętne do wzięcia udziału w dodatkowym szkoleniu Geo-Info, organizowanym przez firmę INWAR Spółka z o.o. Szczegóły w pliku do pobrania: LINK

14.11.2019 r. Do pobrania

Drukuj
Opublikowano: czwartek, 14, listopad 2019 Administrator

Materiały Szkoleniowe: szkice, mapy zmian, bazy danych oraz oprogramowanie Geo-Info Delta dla wersji systemów 32 i 64 bity.

Kliknij i pobierz spakowany katalog zip.

30.10.2019 r. Zaproszenie na szkolenie

Drukuj
Opublikowano: środa, 30, październik 2019 Administrator

Dotyczy Warsztatów obsługi programów Geo-Info Delta, które odbędą się dnia 27.11.2019r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w linku poniżej:

Plik do pobrania

30.10.2019 r. Informacja ws Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Drukuj
Opublikowano: środa, 30, październik 2019 Administrator

Dotyczy:

1. Przejścia na układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH

2. Przekazywania wyników wykonania pomiarów geodezyjnych do zasobu w formacie GIV systemu Geo-Info lub wykonane zgodnie ze schematem GML.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w linku poniżej:

Dokument do pobrania

17.04.2018 r. Komunikat dla Geodetów

Drukuj
Opublikowano: środa, 17, kwiecień 2019 Administrator

Uprzejmie informujemy Sz. P. Geodetów, że od dnia 18 kwietnia 2019 r., nie jest konieczne umieszczanie w metryce i karcie rejestracyjnej wtórnika numerów sekcji mapy zasadniczej. Skorygowane formularze metryki i karty rejestracyjnej znajdują się na stronie Ośrodka w zakładce "pliki do pobrania".

19.03.2019 r. Informacja o prowadzeniu zasobu

Drukuj
Opublikowano: wtorek, 19, marzec 2019 Administrator

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacją dotyczącą Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 15.03.2019 r.

Skan dokumentu dostępny po linkiem: link

03.12.2018 r. Uwaga! Uściślony tryb obiegu wniosków w procesie koordynacji projektów

Drukuj
Opublikowano: poniedziałek, 03, grudzień 2018 Administrator

W celu usprawnienia i pizyspieszenia procesu koordynacji projektów sieci uzbrojenia terenu oraz koniecznością zwiększenia efektywności obshjgi procesów inwestycyjnych w mieście - z dniem 1 stycznia 2019 r. Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Szczecinie, uściśla tryb obiegu wniosków. Szczegóły w linku do pliku.

20.11.2018 r. Promocja na produkty firmy Systherm

Drukuj
Opublikowano: wtorek, 20, listopad 2018 Administrator

BLACK FRIDAY - RABAT 40% *

DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

OD 23.11.2018r. DO 25.11.2018r.

ZAKUP MODUŁÓW DO GEO-INFO MAPA – RABAT 40% OD CENY JEDNOSTKOWEJ

ZAKUP LICENCJI GEO-INFO wMapa – RABAT 40% OD CENY JEDNOSTKOWEJ

(cena 1 licencji jednostanowiskowej w.Mapa z subskrypcją do 31.12.2019 r. w Promocji – 13 210,20 zł brutto)
Moduły funkcjonalne licencji GEO-INFO wMapa: Podstawowy, Analizy i Kontrole, Ewidencyjny, Uzbrojenia terenu, Danych Projektowych, Sytuacyjno-wysokościowy, Ośrodek, Obliczeniowo Projektowy, DXF, Raster, cz. opisowa EGiB, EGBiL, GIME

ZAKUP LICENCJI GEO-INFO Delta PRO - RABAT 40% OD CENY JEDNOSTKOWEJ

(cena 1 licencji jednostanowiskowej Delta z subskrypcją do 31.12.2019 r. w Promocji – 6 044,22 zł brutto)

 

06.11.2018 r. Komunikat - nowe formularze dla geodetów

Drukuj
Opublikowano: wtorek, 06, listopad 2018 Administrator

Uprzejmie informujemy Sz. P. Geodetów, że od dnia 6 listopada 2018r., w ramach postępowań administracyjnych (w tym podziałów i rozgraniczeń) oraz innych prac o charakterze prawnym, Biuro Geodety Miasta zaleca stosowanie formularza wykazu synchronizacyjnego do ksiąg wieczystych, będącego załącznikiem do niniejszego komunikatu. Jednocześnie informujemy, że w przypadku zmian przedmiotowych, ujawnionych w egib po 01.01.2018r. , sporządzanie takiego wykazu nie będzie konieczne, gdyż zawiadomienie o zmianie wraz ze stosownymi dokumentami zostało już przesłane przez MODGiK do Wydziału Ksiąg Wieczystych. W takim wypadku wystarczające będzie załączenie do dokumentacji podziałowej kopii zawiadomienia, która będzie udostępniana wykonawcom prac geodezyjnych przez Pracownię Katastru Nieruchomości.

Szczecin, dnia 05.11.2018r.

Formularz wykazu wraz z przykładem wypełnienia znajduje się również na stronie internetowej MODGiK w zakładce „pliki do pobrania”.

19.06.2018 r. Przerwa w działaniu Ośrodka

Drukuj
Opublikowano: wtorek, 19, czerwiec 2018 Administrator

W czwartek 21.06.2018r. od godziny 14:30 nastąpi konserwacja oprogramowania GEO-INFO. W związku z tym praca we wszystkich modułach oprogramowania GEO-INFO zostanie wstrzymana. Zakończenie tych prac planowane jest na piątek 22.06.2018r. w godzinach porannych.

Dyrektor MODGiK

23.04.2018 r. Formy wyświetlania wymiarów przewodów kanalizacyjnych

Drukuj
Opublikowano: czwartek, 26, kwiecień 2018 Administrator

I N F O R M A C J A

Dotyczy: formy wyświetlania wymiarów przewodów kanalizacyjnych na mapie zasadniczej.

W związku z wątpliwościami zgłoszonymi przez ZWiK Szczecin dotyczącymi opisów przewodów o przekroju jajowym, gruszkowym i dzwonowym, niniejszym podajemy do wiadomości podmiotom wykonawstwa geodezyjnego i jednostkom projektowym, iż z dniem 01.05.2018 r. przywracamy wcześniejsze warianty wyświetlania opisów przewodów kanalizacyjnych zawierających atrybuty „wymiar poziomy” (szerokość) i „wymiar pionowy” (wysokość). Obecny wariant wysokość/szerokość (np. 1200/800) zastąpiony zostanie przez wariant szerokość/wysokość (np. 800/1200).

Szczecin, dn. 23.04.2018 r.

23.03.2018 r. Przerwa w działaniu serwisów IKomornik, IRzeczoznawca, IKerg

Drukuj
Opublikowano: piątek, 23, marzec 2018 Administrator

W dniach 24.03.2018 r. w godzinach popołudniowych do dnia 25.03.2018 r. do późnych godzinach wieczornych nie będą dostępne serwisy iternetowe IKerg, IKomornik oraz IRzeczoznawca. Za utrudnienia przepraszamy.

13.02.2018 r. Przerwa w działaniu serwisów IKomornik, IRzeczoznawca, IKerg

Drukuj
Opublikowano: wtorek, 13, luty 2018 Administrator

Dnia 13.02.2018 r. w godz. 22:00-24:00 nie będą dostępne serwisy iternetowe IKerg, IKomornik oraz IRzeczoznawca. Za utrudnienia przepraszamy.

19.01.2018 r. Zmiany dotyczące stosowania atrybutu rzędna góry dla przewodów rurowych

Drukuj
Opublikowano: piątek, 19, styczeń 2018 Administrator

Na podstawie § 35.2.2c rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011 r. przedmiotem geodezyjnego pomiaru wysokościowego są między innymi osie przewodów podziemnych wodociągowych, gazowych, ciepłowniczych oraz innych przewodów rurowych a także góry przewodów rur lub obudów ochronnych tych przewodów. Na podstawie § 19.6 rozporządzenia MAiC z dnia 21.11.2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT atrybutem rzędna góry pozyskuje się wysokość przewodów i obiektów klasy obudowa przewodów.

W związku z tym w bazie GESUT wysokość osi przewodów rurowych stanowi atrybut rzędna góry. Obowiązuje od 14.12.2017 r.

01.02.2018 r. 30 Marca dniem wolnym od pracy

Drukuj
Opublikowano: poniedziałek, 08, styczeń 2018 Administrator

30 MARCA 2018 R. JEST DNIEM WOLNYM OD PRACY W ZWIĄZKU Z TYM, W TYM DNIU MIEJSKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W SZCZECINIE BĘDZIE ZAMKNIĘTY.

12.12.2017 r. Zgłoszenie zmian danych ewidencyjnych

Drukuj
Opublikowano: wtorek, 12, grudzień 2017 Administrator

KOMUNIKAT:

W związku ze stanowiskiem ZWINGIK przypomina się wykonawcom prac geodezyjnych oraz wszystkim podmiotom władającym nieruchomościami, iż wszystkie zmiany do egib zgłaszane dotychczas na druku "Zgłoszenie zmian danych ewidencyjnych" winny być zgłaszane w formie wniosku wg wzoru poniżej.

Poprawiony wzór dostępny na stronie internetowej MODGiK.

21.11.2017 r. Przerwa w działaniu Ośrodka

Drukuj
Opublikowano: wtorek, 21, listopad 2017 Administrator

Dnia 24.11.2017 r. (Piątek) w związku z zaplanowanymi pracami technicznymi nie będzie prowadzona obsługa interesantów. Za utrudnienia przepraszamy

21.11.2017 r. Przerwa w działaniu iKERG, iKOMORNIK, iRZECZOZNAWCA

Drukuj
Opublikowano: wtorek, 21, listopad 2017 Administrator

W związku z zaplanowanymi pracami technicznymi, system iKERG, iKOMORNIK, iRZECZOZNAWCA nie będzie dostępny od dnia: Czwartek 23.11.2017r od godz. 20:00 do Poniedziałku 27.11.2017r.

10.01.2016 r. Przerwy w działaniu iKERG

Drukuj
Opublikowano: wtorek, 10, styczeń 2017 Administrator

Dnia 10.01.2016r. między godziną 15:30 a 20:00 mogą wystąpić przerwy w działaniu serwisu iKERG. Za utrudnienia przepraszamy.

23.12.2016 r. Przerwa w działaniu iKERG

Drukuj
Opublikowano: piątek, 23, grudzień 2016 Administrator

Uprzejmie informujemy, że od piątku 23.12.2016r. od godz. 15:30 do wtorku 27.12.2016r. do godzin popołudniowych nastąpi przerwa w działaniu iKERG. Za utrudnienia przepraszamy.

20.10.2016 r. Ogłoszenie Dyrektora MODGiK dot. mapy analogowej

Drukuj
Opublikowano: czwartek, 20, październik 2016 Administrator

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z pismem dotyczącym analogowej mapy miasta Szczecin. Szczegóły w linku poniżej:

link

17.10.2016 r. Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin

Drukuj
Opublikowano: poniedziałek, 17, październik 2016 Administrator

Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 2016 dostępne w linku poniżej:

link

iKerg został uruchomiony

Drukuj
Opublikowano: poniedziałek, 25, lipiec 2016 Administrator

W dniu 25.07.2016 od godziny 15:30 do dnia 26.07.2016r. do godziny 15:30 z przyczyn serwisowych system iKerg będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

System iKerg już działa.07.03.2016 r. GEO-INFO iKERG - LOGOWANIE DO SYSTEMU

Drukuj
Opublikowano: poniedziałek, 07, marzec 2016 Karol Idzi

W ramach projektu "System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin" została oddana
do użytku internetowa platforma do zgłaszania prac geodezyjnych na terenie miasta
Szczecin - GEO INFO iKERG. Zaloguj się do systemu po adresem: http://e-osrodek.szczecin.pl

Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin dotyczące narad koordynacyjnych ZUDP

Drukuj
Opublikowano: piątek, 19, luty 2016 Administrator

Zgodnie z nowym zarządzeniem nr 40/16 prezydenta miasta Szczecin z dnia 1 lutego 2016 r.
wprowadzono zmiany w: Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 485/14

Nowe zarządzenie:  Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 40/16


11.11.2015 r. Bezpłatne szkolenie dla Geodetów - iKERG

Drukuj
Opublikowano: poniedziałek, 16, listopad 2015 Administrator

 

 

 

 

 

 

10.11.2015 r. WAŻNY KOMUNIKAT!!! Dotyczy modernizacji systemu komputerowego MODGiK

Drukuj
Opublikowano: poniedziałek, 16, listopad 2015 Administrator

 

 

 

 

 

 

 

 

13.01.2015 r. Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin dotyczące narad koordynacyjnych B.O.ZUDP

Drukuj
Opublikowano: wtorek, 13, styczeń 2015 Administrator

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nowym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecina dotyczącym narad koordynacyjnych Biura Obsługi Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 485_14*pdf

01.12.2014 r. W związku z remontem schodów od dnia 01.12.2014r - do odwołania wejście do B.O.ZUDP będzie zamknięte.

Drukuj
Opublikowano: poniedziałek, 01, grudzień 2014 Administrator

UWAGA !!!

W związku z remontem schodów od dnia 01.12.2014r - do odwołania wejście do B.O.ZUDP będzie zamknięte.

Wejście przez dzieciniec Urzędu Miejskiego Bramą Główną od ul. Szymanowskiego.

30.10.2014 r. 10 listopada 2014 r. MODGiK Szczecin będzie nieczynny.

Drukuj
Opublikowano: czwartek, 30, październik 2014 Administrator

Informuję, iż zgodnie z art. 130 Kodeksu pracy 10 listopada 2014 roku (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie w zamian za dzień 1 listopada 2014 roku (sobota).

W związku z powyższym

10 listopada 2014 r. MODGiK Szczecin będzie nieczynny.

31.07.2014 r. Zmiany dotyczące Biura Obsługi Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Drukuj
Opublikowano: czwartek, 31, lipiec 2014 Administrator

Zachęcamy Państwo do zapoznania się z komunikatem Prezydenta Miasta Szczecina dotyczącego zmian pracy w Biurze Obsługi Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej:

Odnośnik do komunikatu

Wnioski do pobrania:

Wniosek o przeprowadzenie narady koordynacyjnej projektowanych sieci uzbrojenia terenu

zamowienie-rastry-kerg.ods Wniosek o udostępnienie materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

15.07.2014 r. Ustawa o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Drukuj
Opublikowano: wtorek, 15, lipiec 2014 Administrator

1.Ustawa o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i Kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym  administracji z dnia 5 czerwca   2014 r.,Dz. U. poz. 897

LINK (ODNOŚNIK)

Rozporządzenia:

2. Ministra Administracji  i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r., Dz. U. poz.914, w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych.

LINK (ODNOŚNIK)

3. Ministra Administracji  i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r., Dz. U.poz.924, w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

LINK (ODNOŚNIK)

4. Ministra Administracji  i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r., Dz. U. poz. 917, w sprawie udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.

LINK (ODNOŚNIK)

Przedstawione wyżej akty prawne weszły w życie w dniu 12.07.2014r.

Źródło: http://www.dziennikustaw.gov.pl/

19.12.2013 r. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Drukuj
Opublikowano: czwartek, 19, grudzień 2013 Administrator

Z dniem 08.01.2014 r. wejdzie w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.poz.1183):

Link

19.12.2013 r. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Drukuj
Opublikowano: czwartek, 19, grudzień 2013 Administrator

Z dniem 31.12.2013 r. wjedzie w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.poz.1551):

Odnośnik (Link)

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ujednoliconym tekstem dotyczącym ewidencji gruntów i budynków zamieszczonym w odnośniku poniżej.

Odnośnik (Link)

20.05.2013 r. Zmiana rachunku bankowego z dniem 04.06.2013r

Drukuj
Opublikowano: poniedziałek, 20, maj 2013 Administrator

W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia współpracy dotyczącej obsługi bankowej Gminy Miasto Szczecin oraz podległych jednostek przez Bank Pekao SA, informujemy iż, począwszy od dnia 04.06.2013r. zmianie ulegnie konto bankowe MODGiK, na które pobierane są opłaty z tytułu prowadzonej przez jednostkę działalności. Do dnia 03.06.2013r. prosimy o dokonywanie wpłat na dotychczas używane konto tj. Pekao SA O/Szczecin  69 1240 3927 1111 0010 3692 8450

Nowy numer konta Bank PKO BP I O/Szczecin 74  1020  4795  0000  9402  0278  0542 – konto aktywne począwszy od dnia 04.06.2013r

 

26.04.2013 r. Uwaga Geodeci - Informacja dla prac zgłoszonych

Drukuj
Opublikowano: piątek, 26, kwiecień 2013 Administrator

Uwaga Geodeci!

Dla prac zgłoszonych po 5 kwietnia 2013 r. należy stosować na szkicach polowych znaki kartograficzne stanowiące treść mapy zasadniczej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.

DzU z 21 marca 2013 r. poz. 383

07.03.2013 r. Numeryczna Mapa Zasadnicza na terenie Miasta Szczecin

Drukuj
Opublikowano: czwartek, 07, marzec 2013 Administrator

W zakładce pliki do pobrania dostępne są pliki w formatach .pdf i .dxf w których, kolorem zielonym, zaznaczono sekcje analogowej mapy zasadniczej wyłączone z bieżącej aktualizacji (na tych obszarach Miasta Szczecin prowadzona jest Numeryczna Mapa Zasadnicza). Pliki zostały sporządzone według stanu na dzień 07.03.2013.

05.02.2013 r. Podział sekcyjny w układzie 2000 dla skali 1:500 na terenie Miasta Szczecin

Drukuj
Opublikowano: wtorek, 05, luty 2013 Administrator

W zakładce pliki do pobrania - dostępny jest plik w formacie .dxf w którym, przedstawiony jest podział sekcyjny w układzie 2000 dla skali 1:500 na teranie Miasta Szczecin. Plik został sporządzony według stanu na dzień 01.01.2013.

link

11.01.2013 r. Numeryczna Mapa Zasadnicza na terenie Miasta Szczecin

Drukuj
Opublikowano: piątek, 11, styczeń 2013 Administrator

W zakładce pliki do pobrania dostępne są pliki w formatach .pdf i .dxf w których, kolorem zielonym, zaznaczono sekcje analogowej mapy zasadniczej wyłączone z bieżącej aktualizacji (na tych obszarach Miasta Szczecin prowadzona jest Numeryczna Mapa Zasadnicza). Pliki zostały sporządzone według stanu na dzień 01.01.2013.

11.12.2012 r. Inne zmiany od 2013 r.

Drukuj
Opublikowano: wtorek, 11, grudzień 2012 Administrator


Informacja Biura Obsługi ZUDP

Nawiązując do ogłoszenia Geodety Miasta o obowiązującym z dniem 01.01.2013 r. na obszarze Miasta Szczecina układzie współrzędnych oznaczonym symbolem „PL-2000” zgodnie z zapisem zawartym § 15 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. /Dz. U. z 2012r., poz. 1247/ w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych, wnioski o dokonanie uzgodnień projektowanych sieci uzbrojenia terenu będą przyjmowane przez Biuro Obsługi ZUDP w nowym układzie.

W celu dokonania transformacji współrzędnych projektowanych sieci uzbrojenia terenu, na stronie internetowej MODGiK w Szczecinie został załączony program trans_lok_2000pkt.exe umożliwiający transformację punktów z układu lokalnego Miasta Szczecina na układ PL-2000 i  z układu PL-2000 na układ lokalny.

Ponadto z powodu modyfikacji oprogramowania do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz systemu informacji o terenie, także od dnia 01.01.20013 r., elektroniczne wersje projektów będą przyjmowane przez BOZUDP w Szczecinie w formacie .dxf (w wersji min. AutoCAD2004).

Z up. PREZYDENTA MIASTA

DYREKTOR MODGIK

Szczecin, dnia 06 grudnia 2012 r.


 

Informacja dla geodetów

Z związku z modyfikacją oprogramowania do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz systemu informacji o terenie od dnia 01.01.2013 r., jedynym dostępnym plikiem eksportu wektorowego wydawanego przez MODGiK w Szczecinie będzie format .dxf   w  wersji  AutoCAD2004. Tym samym nie będzie możliwe wygenerowanie i wydawanie przez Ośrodek plików w formacie .dwg.

Proszę także mieć na uwadze, iż starsze wydania oprogramowania AutoCAD mogą spowodować błędny odczyt danych z bazy udostępnianej przez Ośrodek w formacie .dxf.

Z-ca DYREKTORA MODGIK

Szczecin, dnia 06 grudnia 2012 r.


 

Zmiany w Karcie Rejestracyjnej Informatycznej Kopii Mapy (Wtórnika): link do pliku

Zmiany w Metryce Wtórnika: link do pliku

 

 

 

06.12.2012 r. Ogłoszenie Geodety Miasta w sprawie Transformacji współrzędnych punktów

Drukuj
Opublikowano: czwartek, 06, grudzień 2012 Administrator

 

OGŁOSZENIE

Zgodnie z § 15 ust.1 pkt 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247) w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych, obowiązującym państwowym układem współrzędnych płaskich prostokątnych stosowanym w pracach geodezyjnych i kartograficznych oraz na potrzeby wykonywania mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej (oraz innych map w skalach większych od 1:10 000) - jest układ współrzędnych oznaczony symbolem „PL 2000”.

W związku z powyższym, na obszarze Miasta Szczecina, współrzędne będące wynikiem opracowań zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych i przekazywanych do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie od dnia 17 grudnia 2012 r., przyjmowane będą w układzie lokalnym i układzie PL-2000. Po okresie przejściowym związanym z konwersją baz danych, z dniem 01.01.2013r. wyniki te będą przyjmowane dla obszarów numerycznej mapy zasadniczej tylko w układzie PL-2000, natomiast w układzie PL-2000 i układzie lokalnym m. Szczecina dla terenów objętych zasadniczą mapą analogową.

W celu dokonania transformacji współrzędnych punktów będących wynikiem opracowania, na stronie internetowej MODGiK Szczecin został załączony program do transformacji trans_lok_2000pkt.exe, który pozwala na transformację punktów z układu lokalnego na układ PL-2000 i z układu PL-2000 na układ lokalny. Tym samym, przed przekazaniem dokumentacji wynikowej prac geodezyjnych i kartograficznych, należy dokonać transformacji danych jedynie przy wykorzystaniu programu trans_lok_2000pkt.exe. W oprogramowaniu SIP GEO-INFO istnieje możliwość dokonywania przeliczeń o których mowa powyżej.

 

GEODETA MIASTA

 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ogłoszeniem wydanym przez Geodetę Miasta Szczecina w pliku pdf poniżej:

link do ogłoszenia

03.12.2012 r. Rozstrzygnięcie przetargu na zakup wielkoformatowego urządzenia plotująco-skanująco-kopiującego

Drukuj
Opublikowano: poniedziałek, 03, grudzień 2012 Administrator

 

Nr sprawy : MODGiK.EA.171-1/12.S-KA

 

Szczecin 28.11.2012

 

 

MIEJSKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

informuję o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę fabrycznie nowego systemu do kolorowego i monochromatycznego plotowania, kopiowania i skanowania wielkoformatowych dokumentów dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie.

W zakończonym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez firmę Océ-Poland Ltd. Sp. z o.o. , ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 7, 02-366 Warszawa. Spełnia ona wszystkie wymogi formalne i merytoryczne zawarte w SIWZ.

 

 

Liczba odsłon artykułów:
784329
Designed by Free Joomla Templates