Przedmiotem działań Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie jest:

1. UDZIELANIE INFORMACJI O GRUNTACH, BUDYNKACH I LOKALACH Z TERENU MIASTA SZCZECINA

Podstawa prawna: art. 24 ust.2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2017r. poz. 2101), § 51 ust 1 pkt 2 i 3 rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. (Dz.U.01.38.454).

Czytaj więcej...

2. WYDAWANIE KOPII MAPY ZASADNICZEJ DO CELÓW LOKALIZACYJNYCH

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2017r. poz. 2101), §10 ust 1 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu. (Dz.U.99.49.493).

Czytaj więcej...

Podstawa prawna: art. 24 ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2017r. poz. 2101), § 51 ust 1 pkt 2 i 3 I §52 rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. (Dz.U.01.38.454).

Czytaj więcej...

Podstawa prawna: art. 24 ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2017r. poz. 2101), § 51 ust 1 pkt 2 i 3 I §52 rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. (Dz.U.01.38.454).

Czytaj więcej...

5. PRZEPROWADZANIE NARAD KOORDYNACYJNYCH PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Podstawa prawna: art. 28b, ba, bb; 28c; 28d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2101)

Czytaj więcej...

Liczba odsłon artykułów:
799400
Designed by Free Joomla Templates