5. PRZEPROWADZENIE NARAD KOORDYNACYJNYCH PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Podstawa prawna: art. 28b, ba, bb; 28c; 28d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2101)

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

http://www.modgik.szczecin.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=468

2. Niezbędne załączniki do wniosku

http://www.modgik.szczecin.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=104:zalaczniki-zudp&catid=14&Itemid=470

II. OPŁATY:

Wysokość opłaty za uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu określa Tabela nr 16 załącznika do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie (MODGiK)

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

 

Przejdź do:

1. UDZIELANIE INFORMACJI O GRUNTACH, BUDYNKACH I LOKALACH Z TERENU MIASTA SZCZECINA

2. WYDAWANIE KOPII MAPY ZASADNICZEJ DO CELÓW LOKALIZACYJNYCH

3. WYDAWANIE UWIERZYTELNIONYCH WYRYSÓW I WYPISÓW Z EWIDENCJI GRUNTÓW, BUDYNKÓW I LOKALI Z TERENU MIASTA SZCZECINA

4. PRZYJMOWANIE ZMIAN DANYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Liczba odsłon artykułów:
834846
Designed by Free Joomla Templates