Drukuj

 

4. PRZYJMOWANIE ZMIAN DANYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Podstawa prawna: art. 24 ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2017r. poz. 2101), § 51 ust 1 pkt 2 i 3 I §52 rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. (Dz.U.01.38.454).

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Zgłoszenie zmiany danych ewidencji gruntów i budynków
  2. Dokumenty będące podstawą zmiany.
  3. Do wglądu:
    • dokument tożsamości,
    • upoważnienie potwierdzone notarialnie (w przypadku składania wniosku przez osobę upoważnioną.

II. OPŁATY:
Opłata za udzielenie informacji:
Wysokość opłat określa załącznik Dziennika Ustaw o Prawie geodezyjnym i kartograficznym.

III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (MODGiK)

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

 

Przejdź do:

1. UDZIELANIE INFORMACJI O GRUNTACH, BUDYNKACH I LOKALACH Z TERENU MIASTA SZCZECINA

2. WYDAWANIE KOPII MAPY ZASADNICZEJ DO CELÓW LOKALIZACYJNYCH

3. WYDAWANIE UWIERZYTELNIONYCH WYRYSÓW I WYPISÓW Z EWIDENCJI GRUNTÓW, BUDYNKÓW I LOKALI Z TERENU MIASTA SZCZECINA

5. PRZEPROWADZANIE NARAD KOORDYNACYJNYCH PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

 

Liczba odsłon artykułów:
834860
Designed by Free Joomla Templates