Drukuj


2. WYDAWANIE KOPII MAPY ZASADNICZEJ DO CELÓW LOKALIZACYJNYCH

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2017r. poz. 2101), §10 ust 1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu. (Dz.U.99.49.493).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
"Wniosek o sprzedaż map".

II. OPŁATY:
Opłata za udzielenie informacji:
Wysokość opłat określa załącznik Dziennika Ustaw o Prawie geodezyjnym i kartograficznym.

III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (MODGiK)

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

 

Przejdź do:

1. UDZIELANIE INFORMACJI O GRUNTACH, BUDYNKACH I LOKALACH Z TERENU MIASTA SZCZECINA

3. WYDAWANIE UWIERZYTELNIONYCH WYRYSÓW I WYPISÓW Z EWIDENCJI GRUNTÓW, BUDYNKÓW I LOKALI Z TERENU MIASTA SZCZECINA

4. PRZYJMOWANIE ZMIAN DANYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

5. PRZEPROWADZANIE NARAD KOORDYNACYJNYCH PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

 

Liczba odsłon artykułów:
834867
Designed by Free Joomla Templates