Drukuj

 

1. UDZIELANIE INFORMACJI O GRUNTACH, BUDYNKACH I LOKALACH Z TERENU MIASTA SZCZECINA

Podstawa prawna: art. 24 ust.2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2017r. poz. 2101), § 51 ust 1 pkt 2 i 3 rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. (Dz.U.01.38.454).

I. WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie zaświadczenia
lub 
Zamówienie na sporządzenie wydruków z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości

II. OPŁATY:
Opłata za udzielenie informacji:
Wysokość opłat określa załącznik Dziennika Ustaw o Prawie geodezyjnym i kartograficznym.

III. ODPOWIEDZIALNY ZESPÓŁ:
Pracowania Katastru Nieruchomości.

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

 

Przejdź do:

2. WYDAWANIE KOPII MAPY ZASADNICZEJ DO CELÓW LOKALIZACYJNYCH

3. WYDAWANIE UWIERZYTELNIONYCH WYRYSÓW I WYPISÓW Z EWIDENCJI GRUNTÓW, BUDYNKÓW I LOKALI Z TERENU MIASTA SZCZECINA

4. PRZYJMOWANIE ZMIAN DANYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

5. PRZEPROWADZANIE NARAD KOORDYNACYJNYCH PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

 

Liczba odsłon artykułów:
834862
Designed by Free Joomla Templates