Zadania Pracowni Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Obsługa wykonawstwa geodezyjnego:

- przyjmowanie, obsługa i rejestracja zgłoszeń prac geodezyjnych,

- ustalanie wytycznych technicznych wykonania zgłaszanych prac geodezyjnych i kartograficznych,

- udostępnianie danych z bazy numerycznej i dokumentów analogowych jednostkom wykonawstwa geodezyjnego w celu wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych,

- udzielania informacji technicznej o udostępnianych dokumentach z zasobu,

- przyjmowanie do pzgik dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej z wykonanych robót geodezyjnych,

- naliczenie opłat jednostkom wykonawstwa geodezyjnych i kartograficznych do pzgik i wydaniem poświadczonych dokumentów wykonawcom.

 

Obsługa innych podmiotów:

- przyjmowanie zamówień na sprzedaż danych z zasobu oraz ustalanie ich zakresów,

- rejestracja zamówień, kopiowanie materiałów geodezyjnych i kartograficznych oraz obliczenie wysokości opłat.

 

Obsługa Zasobu:

- rejestracja wypożyczeń i zwrotów dokumentów geodezyjnych i kartograficznych, przechowywanie zbiorów pzgik,

- renowacja materiałów geodezyjnych i kartograficznych oraz wnioskowanie o odnowienia materiałów zużytych,

- dokonywanie oceny stanu i wnioskowanie o wyłączenie z pzgik dokumentów nieprzydatnych do dalszego wykorzystania,

- badanie stopnia aktualności poziomej i pionowej osnowy geodezyjnej na terenie miasta, oraz przekazywanie informacji o znakach zniszczonych Starostwu.

 

Przejdź do zadań:

- Pracowni Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,

- Pracowni Katastru Nieruchomości,

- Pracowni Baz Danych Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,,

- Biura Obsługi Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,

- Zespołu Informatyki,

- Zespołu Organizacyjno-administracyjnego,

- Specjalista ds. geoinformatyki i wdrożeń,

- Specjalista ds. ewidencji gruntów i budynków.

Liczba odsłon artykułów:
834875
Designed by Free Joomla Templates