Pliki do pobrania

1. Pliki konfiguracyjne do programu DELTA Szczecin i Przeglądarka DELTA: pobierz

2. Program GEO-INFO DELTA wersja 32bit: pobierz

3. Program GEO-INFO DELTA wersja 64bit: pobierz

4. Programy GEO-INFO: pobierz ze strony producenta

5. Program Generator Wsadów: pobierz

6. Program TRANSLOK do transformacji współrzędnych między układami: pobierz, instrukcja instalacji

7. Podział sekcyjny miasta Szczecin. Układ 2000, skala 1:500: pobierz

8. Zmiany w Karcie Rejestracyjnej Informatycznej Kopii Mapy - Wtórnika: pobierz plik DOC

9. Zmiany w Karcie Rejestracyjnej Informatycznej Kopii Mapy - Wtórnika: pobierz plik PDF

10. Zmiany w Metryce Wtórnika: pobierz plik DOC

11. Zmiany w Metryce Wtórnika: pobierz plik PDF

12. Zmiany w Karcie Rejestracyjnej Informatycznej Kopii Mapy: pobierz

13. Lista kodów wraz opisem do programu GEO INFO pobierz


Wnioski dla interesantów

WNIOSKI PRACOWNI KATASTRU:

- WNIOSEK O WYDANIE WYPISU i WYRYSU

14.  Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

15.  Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

 

- WNIOSEK O ZAŁOŻENIE KARTOTEKI LOKALU

16.  Wniosek o założenie kartoteki lokalu

17.  Wniosek o założenie kartoteki lokalu

18.  Wniosek o założenie kartoteki lokalu (wersja do edycji przez stronę www)

19.  Arkusz danych ewidencyjnych lokali

20.  Arkusz danych ewidencyjnych lokali

 

- WNIOSKI O ZMIANĘ DANYCH EWIDENCJI LOKALU

21.  Wniosek zgłoszenia zmiany danych ewidencji lokalu

22.  Wniosek zgłoszenia zmiany danych ewidencji lokalu2

23. Wykaz zmiany danych ewidencyjnych lokalu

24.  Wykaz zmiany danych ewidencyjnych lokalu

 

- UWIERZYTELNIENIE DOKUMENTÓW NA POTRZEBY POSTĘPOWAŃ

25.  Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych,
sądowych lub czynności cywilnoprawnych

 

- UDZIELANIE INFORMACJI O GRUNTACH, BUDYNKACH I LOKALACH

26.  Wniosek o wydanie zaświadczenia (Załącznik-1)

 

- LICENCJA

27.  Licencja określająca zakres uprawnień dla licencjobiorcy innego niż wykonawca prac geodezyjnych lub kartograficznych

 

- DOKUMENT OBLICZANIA OPŁATY

28.  Dokument obliczania opłaty

 

- WNIOSKI O WPROWADZENIE ZMIANY DANYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

29.  Wniosek o wprowadzenie zmiany danych ewidencji gruntów i budynków

30.  Wniosek o wprowadzenie zmiany danych ewidencji gruntów i budynków

31.  Wniosek o wprowadzenie zmiany danych ewidencji gruntów i budynków na podstawie dokumentacji geodezyjnej

32.  Wniosek o wprowadzenie zmiany danych ewidencji gruntów i budynków na podstawie dokumentacji geodezyjnej

33.  Wniosek o wprowadzenie zmiany adresu w ewidencji: gruntów, budynków i lokali

34. Wniosek o wprowadzenie zmiany adresu w ewidencji: gruntów, budynków i lokali

 

WNIOSKI PRACOWNI BAZ DANYCH ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

35.  Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - formularz P i P1

36.  Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - formularz P i P1

37.  Wzór wniosku dla firm

38.  Wzór wniosku dla osób fizycznych

39.  Wzór wniosku dla uczelni

 

 

WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

40.  Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - formularz P i P1

41.  Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - formularz P i P1

42.  Zamawiam zbiór bazy danych EGIB - wniosek P i P2

43.  Zamawiam zbiór bazy danych GESUT - wniosek P i P3

44.  Zamawiam zbiór bazy danych BDOT500 - wniosek P i P4

45.  Zamawiam rejestr cen nieruchomości - wniosek P i P5

46.  Zamawiam raporty z EGIB - wniosek P i P6

47.  Zamawiam inne materiały - wniosek P i P7

48.  Wniosek EGIB - wersja edytowalna

49.  Wnioski P, P1-P7 - wersja edytowalna

50. Wzór wniosku rejestr cen nieruchomości P-P5

 

WNIOSKI ZUDP*

51.  Wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

* W celu przedłożenia projektu sieci uzbrojenia terenu na naradę koordynacyjną należy

wypełnić wniosek w 2 egz. i załączyć do niego wymagane dokumenty.

52.  Wniosek o przeprowadzenie dodatkowej narady koordynacyjnej

53.  Informacja uzupełniająca

 

- OŚWIADCZENIE ZUDP

54. Oświadczenie sieci - wzór.


Wnioski dla geodetów uprawnionych

WNIOSKI PZDGiK

55.  Zawiadomienie o wykonywanych pracach geodezyjnych lub kartograficznych

56.  Protokół weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do pzgik

57.  Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych

58.  Wniosek o udostępnienie materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

59.  Licencja określająca zakres uprawnień dla licencjobiorcy innego niż wykonawca prac geodezyjnych lub kartograficznych

60.  Licencja określająca zakres uprawnień dla wykonawcy prac geodezyjnych lub kartograficznych

61.  Dokument obliczania opłaty

62.  Arkusz spisowy budynków*

*wraz z opisem atrybutów i ich możliwych wartości.

63.  Opis topograficzny punktu geodezyjnego

64.  Skład operatu technicznego

65.  Wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynków

*wraz z opisem atrybutów i ich możliwych wartości.

66.  Wniosek o wprowadzenie zmian danych ewidencyjnych gruntów i budynków

68.  Wzór zgłoszenia zmian danych ewidencyjnych gruntów i budynków

69.  Szkic polowy

70. Zgłoszenie pracy geodezyjnej

71.  Zgłoszenie uzupełniające - zamawianie materiałów

72.  Zamówienie na rezerwację nr. punktów granicznych

73.  Rezerwacja działek

WNIOSKI PRACOWNI BAZ DANYCH ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

74.  Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

75.  Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

76.  Wzór wniosku dla firm

77.  Wzór wniosku dla osób fizycznych

78.  Wykaz synchronizacyjny

79.  Wykaz synchronizacyjny

80.  Wykaz synchronizacyjny - przykład

81.  Wykaz synchronizacyjny - przykład

 

DRUKI WEWNĘTRZNE DLA URZĘDU MIASTA SZCZECIN

82.  Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków


 

Programy do przeglądania wniosków

Adobe Reader X (10.1.1)

Word Viewer 2003

Przeglądarka plików DXF/DWG

Liczba odsłon artykułów:
799426
Designed by Free Joomla Templates