Pliki do pobrania

1. Pliki konfiguracyjne do programu DELTA Szczecin i Przeglądarka DELTA: pobierz

2. Program GEO-INFO DELTA wersja 32bit: pobierz

3. Program GEO-INFO DELTA wersja 64bit: pobierz

4. Programy GEO-INFO: pobierz ze strony producenta

5. Program Generator Wsadów: pobierz

6. Program TRANSLOK do transformacji współrzędnych między układami: pobierz, instrukcja instalacji

7. Podział sekcyjny miasta Szczecin. Układ 2000, skala 1:500: pobierz

8. Zmiany w Karcie Rejestracyjnej Informatycznej Kopii Mapy - Wtórnika: pobierz plik DOC

9. Zmiany w Karcie Rejestracyjnej Informatycznej Kopii Mapy - Wtórnika: pobierz plik PDF

10. Zmiany w Metryce Wtórnika: pobierz plik DOC

11. Zmiany w Metryce Wtórnika: pobierz plik PDF

12. Zmiany w Karcie Rejestracyjnej Informatycznej Kopii Mapy: pobierz

13. Lista kodów wraz opisem do programu GEO INFO pobierz


Wnioski dla interesantów

WNIOSKI PRACOWNI KATASTRU:

- UDZIELANIE INFORMACJI O GRUNTACH, BUDYNKACH I LOKALACH

Wniosek o wydanie zaświadczenia (Załącznik-1)

 

- WNIOSEK O ZAŁOŻENIE KARTOTEKI LOKALU

Wniosek o założenie kartoteki lokalu

Wniosek o założenie kartoteki lokalu

Wniosek o założenie kartoteki lokalu (wersja do edycji przez stronę www)

Arkusz danych ewidencyjnych lokali

Arkusz danych ewidencyjnych lokali

 

- WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW

Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Wzór wniosku dla uczelni

 

- WNIOSKI O ZMIANĘ DANYCH EWIDENCJI LOKALU

Wniosek zgłoszenia zmiany danych ewidencji lokalu

Wniosek zgłoszenia zmiany danych ewidencji lokalu

Wykaz zmiany danych ewidencyjnych lokalu

Wykaz zmiany danych ewidencyjnych lokalu

 

- UWIERZYTELNIENIE DOKUMENTÓW NA POTRZEBY POSTĘPOWAŃ

Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych,
sądowych lub czynności cywilnoprawnych

 

- WNIOSEK O WYDANIE WYPISU i WYRYSU

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

 

- LICENCJA

Licencja określająca zakres uprawnień dla licencjobiorcy innego niż wykonawca prac geodezyjnych lub kartograficznych

 

- DOKUMENT OBLICZANIA OPŁATY

Dokument obliczania opłaty

 

- WNIOSKI O WPROWADZENIE ZMIANY DANYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Wniosek o wprowadzenie zmiany danych ewidencji gruntów i budynków

Wniosek o wprowadzenie zmiany danych ewidencji gruntów i budynków

Wniosek o wprowadzenie zmiany danych ewidencji gruntów i budynków na podstawie dokumentacji geodezyjnej

Wniosek o wprowadzenie zmiany danych ewidencji gruntów i budynków na podstawie dokumentacji geodezyjnej

Wniosek o wprowadzenie zmiany adresu w ewidencji: gruntów, budynków i lokali

Wniosek o wprowadzenie zmiany adresu w ewidencji: gruntów, budynków i lokali

 

WNIOSKI PRACOWNI BAZ DANYCH ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - formularz P i P3

Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - formularz P i P3

Wzór wniosku dla firm

Wzór wniosku dla osób fizycznych

Wzór wniosku dla uczelni

 

WNIOSKI ZUDP*

Wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

* W celu przedłożenia projektu sieci uzbrojenia terenu na naradę koordynacyjną należy

wypełnić wniosek w 2 egz. i załączyć do niego wymagane dokumenty.

Wniosek o przeprowadzenie dodatkowej narady koordynacyjnej

Uściślony tryb obiegu wniosków w procesie koordynacji projektów

Informacja uzupełniająca

 

- OŚWIADCZENIE ZUDP

Oświadczenie sieci - wzór.


Wnioski dla geodetów uprawnionych

WNIOSKI PZDGiK

Zawiadomienie o wykonywanych pracach geodezyjnych lub kartograficznych

Protokół weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do pzgik

Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych

Wniosek o udostępnienie materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Licencja określająca zakres uprawnień dla licencjobiorcy innego niż wykonawca prac geodezyjnych lub kartograficznych

Licencja określająca zakres uprawnień dla wykonawcy prac geodezyjnych lub kartograficznych

Dokument obliczania opłaty

Arkusz spisowy budynków*

*wraz z opisem atrybutów i ich możliwych wartości.

Opis topograficzny punktu geodezyjnego

Skład operatu technicznego

Wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynków

*wraz z opisem atrybutów i ich możliwych wartości.

Wniosek o wprowadzenie zmian danych ewidencyjnych gruntów i budynków

Wzór zgłoszenia zmian danych ewidencyjnych gruntów i budynków

Szkic polowy

Zgłoszenie pracy geodezyjnej

Zgłoszenie uzupełniające - zamawianie materiałów

Zamówienie na rezerwację nr. punktów granicznych

Rezerwacja działek

WNIOSKI PRACOWNI BAZ DANYCH ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Wzór wniosku dla firm

Wzór wniosku dla osób fizycznych

Wykaz synchronizacyjny

Wykaz synchronizacyjny

Wykaz synchronizacyjny - przykład

Wykaz synchronizacyjny - przykład

 

DRUKI WEWNĘTRZNE DLA URZĘDU MIASTA SZCZECIN

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków


 

Programy do przeglądania wniosków

Adobe Reader X (10.1.1)

Word Viewer 2003

Przeglądarka plików DXF/DWG

Liczba odsłon artykułów:
767716
Designed by Free Joomla Templates