Dyrekcja MODGiK Szczecin

Dyrektor Katarzyna Zaworska-Kołczyk

Z-ca dyrektora: Aleksander Balcer


 

Pracownia Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Kierownik Pracowni: Małgorzata Budniak

Telefon: 91 424 5185

email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

Pracownia Katastru Nieruchomości

Telefon: 91 424 5149

email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

Pracownia Baz Danych Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Kierownik Pracowni: Aleksandra Szabelska

Telefon: 91 435 1247

email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pliki GIV, wsadowe  prosimy przesyłać na adres email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (wejście od ul.Felczaka)

Kierownik Zespołu: Maciej Ramza

Telefon: 91 43-51-248

email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

Zespół Informatyki

Kierownik Zespołu: Waldemar Kotiasz

Telefon: 91 424 5188

email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

Zespół Organizacyjno-Administracyjny

Kierownik Zespołu: Irena Borko-Niemiro

Telefon: 91 424 5183

email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

Specjalista ds. ewidencji gruntów i budynków

Główny Specjalista: Krystyna Zaworska

Telefon: 91 424 5179

email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liczba odsłon artykułów:
784370
Designed by Free Joomla Templates