07-01-2019 r. Komunikat dla Geodetów

Drukuj
Opublikowano: wtorek, 07, styczeń 2020 Administrator

KOMUNIKAT DYREKTORA MODGiK W SZCZECINIE

Informuję, że z dniem 01.01.2020 r. obowiązującym geodezyjnym układem wysokościowym na terenie miasta Szczecin jest układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH.

Różnica pomiędzy poziomami odniesienia Amsterdam 55, a PL-EVRF2007-NH wynosi + 0,068 m.

1. Operaty złożone do MODGiK do 31.01.2020 r., a zgłoszone przed 31.12.2019 r., mogą być sporządzone w „starym” układzie odniesienia. Operaty złożone po 31.01.2020 r., dotyczące prac zgłoszonych przed 31.12.2019 r.,  powinny zawierać wykaz współrzędnych w obowiązującym układzie odniesienia wysokości oraz plik wymiany w tym układzie, jeśli nie zostały sporządzone w całości „nowym” układzie. Prace zgłoszone od 01.01.2020 r. powinny zostać wykonane całkowicie w układzie PL-EVRF2007-NH.

2. W przypadku operatów, które zostaną złożone do 31.01.2020 r. w „starym” układzie wysokościowym, uwierzytelnieniu podlegają materiały dla zleceniodawcy, zarówno sporządzone samodzielnie przez geodetę w tym układzie odniesienia, jak i wykonywane po uzupełnieniu bazy Ośrodka w „nowym” układzie. W obu przypadkach materiały te muszą zawierać informację odnośnie układu odniesienia wysokościowego, w jakim zostały są sporządzone.

3. W sprawozdaniu technicznym należy jednoznacznie opisać, w jakim układzie wysokościowym został wykonany pomiar, obliczenia i wszystkie dokumenty zawarte w operacie. Jeżeli operat zawiera dokumenty sporządzone w obu układach, informacja odnośnie zastosowanego poziomu odniesienia wysokości powinna znaleźć się również na tych dokumentach.

4. Dla prac geodezyjnych w toku, na wniosek geodety, mogą zostać ponownie wydane – uprzednio opłacone – materiały w nowym obowiązującym układzie odniesienia wysokości. Dane te zostaną udostępnione nieodpłatnie.

Liczba odsłon artykułów:
767666
Designed by Free Joomla Templates