15.07.2014 r. Ustawa o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Drukuj
Opublikowano: wtorek, 15, lipiec 2014 Administrator

1.Ustawa o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i Kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym  administracji z dnia 5 czerwca   2014 r.,Dz. U. poz. 897

LINK (ODNOŚNIK)

Rozporządzenia:

2. Ministra Administracji  i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r., Dz. U. poz.914, w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych.

LINK (ODNOŚNIK)

3. Ministra Administracji  i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r., Dz. U.poz.924, w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

LINK (ODNOŚNIK)

4. Ministra Administracji  i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r., Dz. U. poz. 917, w sprawie udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.

LINK (ODNOŚNIK)

Przedstawione wyżej akty prawne weszły w życie w dniu 12.07.2014r.

Źródło: http://www.dziennikustaw.gov.pl/

Liczba odsłon artykułów:
767722
Designed by Free Joomla Templates