Zadania Specjalisty ds. ewidencji gruntów i budynków:

- Administrowanie modułem systemu oprogramowania komputerowego Ośrodka pod nazwą „GEOINFO INTEGRA”,

- Wykonywanie nietypowych wypisów i zestawień z ewidencji gruntów i budynków,

- Bieżąca obsługa  pracowników Wydziału  Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Szczecinie w zakresie ich zapotrzebowania na udostępnianie informacji z zakresu ewidencji gruntów i budynków,

- Przekazywanie zawartości baz danych katastralnych na potrzeby w formatach SWDE na potrzeby uprawnionych instytucji zewnętrznych.

 

Przejdź do zadań:

- Pracowni Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,

- Pracowni Katastru Nieruchomości,

Pracowni Baz Danych Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,,

- Biura Obsługi Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,

- Zespołu Informatyki,

- Zespołu Ekonomiczno-administracyjnego,

- Specjalista ds. geoinformatyki i wdrożeń,

- Specjalista ds. ewidencji gruntów i budynków.

Liczba odsłon artykułów:
834848
Designed by Free Joomla Templates