Zadania Specjalisty ds. geoinformatyki i wdrożeń:

- Administrowanie modułem systemu oprogramowania komputerowego Ośrodka pod nazwą „GEOINFO OŚRODEK”,

- Koordynacja wdrażania nowych modułów oprogramowania do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Ośrodku,

- Monitorowanie  współdziałania systemu GEOINFO z podsystemem informatycznym zarządzania SIMPLE w zakresie wystawiania rachunków za usługi i sprawozdawczości,

- Wykonywanie typowych i nietypowych analiz i sprawozdań z działalności merytorycznej Ośrodka.

 

Przejdź do zadań:

- Pracowni Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,

- Pracowni Katastru Nieruchomości,

Pracowni Baz Danych Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,,

- Biura Obsługi Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,

- Zespołu Informatyki,

- Zespołu Organizacyjno-administracyjnego,

- Specjalista ds. geoinformatyki i wdrożeń,

- Specjalista ds. ewidencji gruntów i budynków.

Liczba odsłon artykułów:
834853
Designed by Free Joomla Templates