11.12.2012 r. Inne zmiany od 2013 r.

Drukuj
Opublikowano: wtorek, 11, grudzień 2012 Administrator


Informacja Biura Obsługi ZUDP

Nawiązując do ogłoszenia Geodety Miasta o obowiązującym z dniem 01.01.2013 r. na obszarze Miasta Szczecina układzie współrzędnych oznaczonym symbolem „PL-2000” zgodnie z zapisem zawartym § 15 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. /Dz. U. z 2012r., poz. 1247/ w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych, wnioski o dokonanie uzgodnień projektowanych sieci uzbrojenia terenu będą przyjmowane przez Biuro Obsługi ZUDP w nowym układzie.

W celu dokonania transformacji współrzędnych projektowanych sieci uzbrojenia terenu, na stronie internetowej MODGiK w Szczecinie został załączony program trans_lok_2000pkt.exe umożliwiający transformację punktów z układu lokalnego Miasta Szczecina na układ PL-2000 i  z układu PL-2000 na układ lokalny.

Ponadto z powodu modyfikacji oprogramowania do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz systemu informacji o terenie, także od dnia 01.01.20013 r., elektroniczne wersje projektów będą przyjmowane przez BOZUDP w Szczecinie w formacie .dxf (w wersji min. AutoCAD2004).

Z up. PREZYDENTA MIASTA

DYREKTOR MODGIK

Szczecin, dnia 06 grudnia 2012 r.


 

Informacja dla geodetów

Z związku z modyfikacją oprogramowania do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz systemu informacji o terenie od dnia 01.01.2013 r., jedynym dostępnym plikiem eksportu wektorowego wydawanego przez MODGiK w Szczecinie będzie format .dxf   w  wersji  AutoCAD2004. Tym samym nie będzie możliwe wygenerowanie i wydawanie przez Ośrodek plików w formacie .dwg.

Proszę także mieć na uwadze, iż starsze wydania oprogramowania AutoCAD mogą spowodować błędny odczyt danych z bazy udostępnianej przez Ośrodek w formacie .dxf.

Z-ca DYREKTORA MODGIK

Szczecin, dnia 06 grudnia 2012 r.


 

Zmiany w Karcie Rejestracyjnej Informatycznej Kopii Mapy (Wtórnika): link do pliku

Zmiany w Metryce Wtórnika: link do pliku

 

 

 

Liczba odsłon artykułów:
767559
Designed by Free Joomla Templates