06.12.2012 r. Ogłoszenie Geodety Miasta w sprawie Transformacji współrzędnych punktów

Drukuj
Opublikowano: czwartek, 06, grudzień 2012 Administrator

 

OGŁOSZENIE

Zgodnie z § 15 ust.1 pkt 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247) w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych, obowiązującym państwowym układem współrzędnych płaskich prostokątnych stosowanym w pracach geodezyjnych i kartograficznych oraz na potrzeby wykonywania mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej (oraz innych map w skalach większych od 1:10 000) - jest układ współrzędnych oznaczony symbolem „PL 2000”.

W związku z powyższym, na obszarze Miasta Szczecina, współrzędne będące wynikiem opracowań zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych i przekazywanych do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie od dnia 17 grudnia 2012 r., przyjmowane będą w układzie lokalnym i układzie PL-2000. Po okresie przejściowym związanym z konwersją baz danych, z dniem 01.01.2013r. wyniki te będą przyjmowane dla obszarów numerycznej mapy zasadniczej tylko w układzie PL-2000, natomiast w układzie PL-2000 i układzie lokalnym m. Szczecina dla terenów objętych zasadniczą mapą analogową.

W celu dokonania transformacji współrzędnych punktów będących wynikiem opracowania, na stronie internetowej MODGiK Szczecin został załączony program do transformacji trans_lok_2000pkt.exe, który pozwala na transformację punktów z układu lokalnego na układ PL-2000 i z układu PL-2000 na układ lokalny. Tym samym, przed przekazaniem dokumentacji wynikowej prac geodezyjnych i kartograficznych, należy dokonać transformacji danych jedynie przy wykorzystaniu programu trans_lok_2000pkt.exe. W oprogramowaniu SIP GEO-INFO istnieje możliwość dokonywania przeliczeń o których mowa powyżej.

 

GEODETA MIASTA

 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ogłoszeniem wydanym przez Geodetę Miasta Szczecina w pliku pdf poniżej:

link do ogłoszenia

Liczba odsłon artykułów:
767670
Designed by Free Joomla Templates