Zadania Pracowni Baz Danych Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Obsługa Wykonawstwa Geodezyjnego:

1. Bieżące prowadzenie i aktualizacja, na podstawie operatów technicznych wpływających do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik), następujących baz danych:

- Ewidencji Gruntów i Budynków, część graficzna (EGiB),

- Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT),

- Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT500),

- Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych (BDSOG).

2. Rejestracja wtórników rastrowych i wektorowych sporządzonych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

 

Udostępnianie danych pzgik:

1. Kopii numerycznych baz danych:

- Ewidencji Gruntów i Budynków, cześć graficzna (EGiB),

- Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT),

- Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT500),

- Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych (BDSOG).

2. Mapy zasadniczej i ewidencyjnej w formie numerycznej.

Dane cyfrowe (pliki wsadowe) do wprowadzenia do baz dot. prac geodezyjnych, prosimy przesyłać na adres email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Przejdź do zadań:

- Pracowni Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,

- Pracowni Katastru Nieruchomości,

- Pracowni Baz Danych Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,

- Biura Obsługi Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,

- Zespołu Informatyki,

- Zespołu Ekonomiczno-administracyjnego,

- Specjalista ds. geoinformatyki i wdrożeń,

- Specjalista ds. ewidencji gruntów i budynków.

Liczba odsłon artykułów:
834836
Designed by Free Joomla Templates