Zasady dotyczące aktualizacji ewidencji gruntów oraz udostępnienia informacji

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: 91 42 45 193

Uzupełnione wnioski w formie cyfrowej można przesłać:

- na adres e-mail: modgik@um.szczecin.pl - (z podpisem elektronicznym przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego lub podpisem zaufanym )

- za pomocą platformy ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/MODGiK_Szczecin

- dostarczyć osobiście poprzez wrzucenie do urny znajdującej się przy wejściu

- przesyłką pocztową

 

 

 

 

 

Poszczególne przypadki