Informacje dotyczące obsługi prac geodezyjnych.

 

Obsługa wykonawców prac geodezyjnych, do zgłoszenia pracy do przekazania jej wyników, w całości odbywa się za pomocą platformy iKERG. Usługa dostępna jest z poziomu przeglądarki internetowej, po wcześniejszym podpisaniu umowy (niezbędnej do uzyskania unikatowego loginu i hasła).

Istnieje również możliwość zgłoszenia pracy geodezyjnej za pomocą druku i jej dalsza obsługa w tradycyjny sposób. Takie postępowanie jest jednak znacznie utrudnione ze względu na sytuację epidemiczną (COVID 19).

 

 

 

 

Poszczególne przypadki