Informacje dotyczące obsługi narad koordynacyjnych.

 

Przeprowadzenie narady koordynacyjnej odbywa się zgodnie z zapisami art. 28b – 28f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 2052, t. j. z późn. zm.) na podstawie wniosku.

 

 

 

 

Poszczególne przypadki