Zasady dotyczące udostępnienia map.

 

Redakcja map na terenie Miasta Szczecin prowadzona jest:

a) W skali 1:500 dla mapy zasadniczej

b) W skalach 1:500 i 1:1000 dla mapy ewidencyjnej

Mapy w formie cyfrowej (wektorowej) udostępniane są w formacie DXF.

Uzupełnione wnioski w formie cyfrowej można przesłać:

- na adres e-mail sit@modgik.szczecin.pl

- za pomocą platformy ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/MODGiK_Szczecin

- przesyłką pocztową

- dostarczyć osobiście poprzez wrzucenie do urny znajdującej się przy wejściu.

 

 

 

 

Poszczególne przypadki