Zasady dotyczące udostępnienia baz danych.

 

Kopie baz danych udostępniane są w formatach: GIV, SHP, GML

W przypadku pytań prosimy o kontakt: 91 42 45 186

Uzupełnione wnioski w formie cyfrowej można przesłać:

- na adres e-mail sit@modgik.szczecin.pl

- za pomocą platformy ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/MODGiK_Szczecin

- przesyłką pocztową

- dostarczyć osobiście poprzez wrzucenie do urny znajdującej się przy wejściu

 

 

 

 

Poszczególne przypadki